سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آن که عوض را باور کند ، در بخشش جوانمرد بود . [نهج البلاغه]

آغاز توانستن(تقدیم به معلمانی که "الف" آغاز را به ما آموختند.)

ارسال‌کننده : شمیم یاس در : 88/2/15 12:7 صبح

آغاز توانستن

 

نمی دانستم.

هیچ چیز نمیدانستم                                                         

و نمی دانستم که نمی دانم،

اما تو می دانستی

و می توانستی

و همین بس بود که دستهایم را بگیری

و در کلاس مهربانیت بنشانی

و نخستین حرفهایم را برایم هجی کنی.

 

 

ازآن  به بعد

 در کلاس تو

- که به اندازه همه خوبی ها وسعت
داشت-

می نشستم

و از پنجره نگاهت

آسمانی را می دیدم

که آرزوهایم را

چون خورشیدی روشن

در بر گرفته بود.

 

چه خوب بودی تو.

چه ساده،چقدر مهربان!

و من در چشمهایت مهری می دیدم

که بوی دامن مادر را می داد،

وقتی که ریحان می چید

و بوی دستهای پدر را،

وقتی که خسته از کار بر می گشت،

وضو می گرفت،

و در گوشه ایوان نماز می خواند.

 

آن قمری قشنگ

که همیشه پشت پنجره می نشست

و خبرهای خوب کلاس را برای مادرها
می برد

هنوز هست!

و آن کلاغ پیر

که خبر چین بدیها بود.

 

 جواد محقق
من از کتاب چه می فهمیدم!؟

من از شعر،چه می دانستم؟

من داستان ندیده بودم!

من خاطره نچشیده بودم!

من با همه اینها

در کلاس تو دوست شدم

و با تو

در کلاس مهربانی.

یادت هست نوشتی:ابر

باران بارید!

نوشتی:آب

سیراب شدم!

نوشتی:بهار

درخت ها برخاستند!

نوشتی:رود

دریاها موج برداشتند!

 

و من فهمیدم

که دانستن

آغاز توانستن است.

 

افسوس نماندی

تا برگهای دفتر خاطراتم را بخوانی

حرفهایم را بشنوی

و غلط های دیکته زندگیم را

درست بنویسی.

هنوز در خاطره آن روزم

که همبازی کودکی هایم  شدی

تا از پله های نوجوانی بالا بیایم

و جوانی ام را به تماشا بنشینم.

هنوز حرفهایت

پرده های دلم را می نوازد

و صدایت در کلاس خیالم می پیچد:

"آن مرد،با اسب آمد.

آن مرد در باران آمد."

هنوز چشم انتظار آن روزم

که آن مرد با اسب بیاید

و در باران اشکهایم،تن بشوید

و راه چون تو شدن را،

به من بگوید

ای معلم خوبی ها.....                     
کلمات کلیدی :