سفارش تبلیغ
صبا
خداى سبحان پاداش را در طاعت نهاده است و کیفر را برابر معصیت تا بندگان خود را از عذابش برهاند و به بهشت خویش راند . [نهج البلاغه]

پا برهنه تا بهشت

ارسال‌کننده : شمیم یاس در : 89/4/7 1:22 صبح


خدایا ترمیم دلم را از خودت می خواهم.................

همیشه حضورت رو تو  زندگی بهم نشون دادی. این روزها بیشتر احساست میکنم. شاید این خستگیها راهیست برای .......

حضورت را با وجود تمام غفلتم از من مگیر.شبهای متوالیست که چشمانم خواب ندارند.دلم آرامش شبانه ای را که مقرر کرده ای میخواهد. اما گم کرده ام. نمی یابم.

پر پرواز میخواهم.اگر پر پروازم ندهی , پا برهنه  قصد عزیمت خواهم کرد ...................کلمات کلیدی : پا برهنه تا بهشت.