سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و به فرزند خود حسن ( ع ) فرمود : ] پسرکم چهار چیز از من بیاد دار ، و چهار دیگر به خاطر سپار که چند که بدان کار کنى از کرده خود زیان نبرى : گرانمایه‏ترین بى‏نیازى خرد است ، و بزرگترین درویشى بیخردى است و ترسناکترین تنهایى خودپسندى است و گرامیترین حسب خوى نیکوست . پسرکم از دوستى نادان بپرهیز ، چه او خواهد که تو را سود رساند لیکن دچار زیانت گرداند ، و از دوستى بخیل بپرهیز ، چه او آنچه را سخت بدان نیازمندى از تو دریغ دارد ، و از دوستى تبهکار بپرهیز که به اندک بهایت بفروشد ، و از دوستى دروغگو بپرهیز که او سراب را ماند ، دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور نمایاند . [نهج البلاغه]

دو روز مانده به پایان جهان

ارسال‌کننده : شمیم یاس در : 90/12/25 2:23 صبح

دو روز مانده به پایان جهان تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده است.

تقویمش پر شده بود و تنها دو روز , تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود.

پریشان شد و آشفته و عصبانی. نزد خدا رفت تا روزهای بیشتری از خدا بگیرد. داد زود و بد و بیراه گفت. خدا سکوت کرد. جیغ زد و جار و جنجال به راه انداخت, خدا سکوت کرد. آسمان و زمین را به هم ریخت ,خدا سکوت کرد. به پر و پای فرشته و انسان پیچید, خدا سکوت کرد.کفر گفت و سجاده دور انداخت, خدا سکوت کرد.دلش گرفت و گریست و به سجده افتاد. خدا سکوتش را شکست و گفت : عزیزم, اما یک روز دیگر هم رفت . تمام روز را به بد و بیراه و جار و جنجال از دست دادی. تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لا اقل این یک روز را زندگی کن.

ولی او لا به لای هق هقش گفت : اما با یک روز ................. با یک روز چه کار می توان کرد................

خدا گفت: آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند,گویی که هزار سال زیسته است و آنکه امروزش را در نمی یابد, هزار سال هم به کارش نمی آید. و آنگاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت:

حالا برو زندگی گن

 

عرفان نظر آهاری

 
کلمات کلیدی :